Ceník výkonů

Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami: platnost od 1. 1. 2018

Vyšetření pro vstup a výstup ze zaměstnání 500,- Kč
Preventivní prohlídka na žádost zaměstnavatele 500,- Kč
Vyšetření pro řidičský průkaz 500,- Kč
Vyšetření pro řidiče důchodce 250,- Kč
Vyšetření pro zdravotní průkaz 500,- Kč
Prodloužení platnosti zdravotního průkazu 250,- Kč
Vyšetření pro profesní průkazy 500,- Kč

Předoperační vyšetření před operačními výkony nehrazených ZP
           – plastické operace, miniinterrupce apod. 500,- Kč

Vyšetření a vystavení lázeňského návrhu pro samoplátce 500,- Kč
Vyšetření pro rekondiční a rekreační pobyty 150,- Kč
Lékařská zpráva k pojistné události 150 – 400,- Kč
Lékařská zpráva k pojistné události – pracovní úraz 400,- Kč
Aplikace injekce, očkování nehrazené pojišťovnou 200,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace 200,- Kč
Cílené vyšetření nepojištěného pacienta 500,- Kč
Kontrolní vyšetření nepojištěného pacienta 300,- Kč
Odběr CRP na vlastní žádost 200,- Kč
EKG na vlastní žádost 200,- Kč
Vystavení duplikátu – při ztrátě receptu, žádanky, pracovní neschopenky 200,- Kč
Vyjádření lékaře pro účely umístění osoby do zařízení soc. služeb 200, – Kč
Vypsání žádosti na VOŠ nebo vysokou školu 200,- Kč

Kopírování dokumentů 1 strany 5,- Kč