Aktuality

Všichni pacienti v čekárně musí mít zakrytá ústa a nos rouškou nebo respirátorem

Před každou návštěvou lékaře je nutno se telefonicky, nebo emailem objednat !

Paltba možná pouze v hotovosti.

ORDINAČNÍ HODINY:

Platné od 1. 5. 2020. Je nutno se telefonicky nebo mailem objednat!

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

Informace:

Služby

Preventivní prohlídky hrazené ze zdravotního pojištění
Pracovně lékařské služby pro firmy (dříve závodní prohlídky)
Laboratorní odběry (v ordinaci přístroj k rychlé diagnostice)
Lékařské posudky o zdravotní způsobilosti
Povinné i nepovinné očkování

Přístrojové a laboratorní vybavení:

 • tonometr
 • EKG
 • glukometr
 • pulzní oxymetr
 • rychlotest na přítomnost krve ve stolici
 • Laboratorní analyzátor pro rychlou diagnostiku:

 • CRP (odlišení virové a bakteriální infekce – vyhodnocení o nasazení antibiotik)
 • INR (kontrola laboratorních parametrů při užívání léků na krevní srážlivost)
 • glykovaného hemoglobinu (ke sledování parametrů u diabetiků močový analyzátor

 • (všechny výsledky jsou do několika minut)

  Ceník výkonů

  Ceník výkonů nehrazených zdravotními pojišťovnami: platnost od 1. 6. 2024

  Vyšetření pro vstup a výstup ze zaměstnání 800,- Kč
  Preventivní prohlídka na žádost zaměstnavatele 800,- Kč
  Vyšetření pro řidičský průkaz 900,- Kč
  Vyšetření pro řidiče důchodce 400,- Kč
  Vyšetření pro zbrojní a profesní průkazy 1000,- Kč
  Posudek o pracovním omezení ze zdravotních důvodů pro úřad práce 500 Kč

  Předoperační vyšetření před operačními výkony nehrazených ZP včetně EKG a rozboru krve – plastické operace, miniinterrupce apod. 2000,- Kč

  Vyšetření a vystavení lázeňského návrhu pro samoplátce 1000,- Kč
  Vyšetření pro rekondiční a rekreační pobyty 400,- Kč
  Lékařská zpráva k pojistné události 400-800,- Kč
  Lékařská zpráva k pojistné události – pracovní úraz 1100,- Kč
  Výpis ze zdravotní dokumentace 400,- Kč
  Výpis ze zdravotní dokumentace do 24 hodin 1000,- Kč
  Cílené vyšetření nepojištěného pacienta 1000,- Kč
  Kontrolní vyšetření nepojištěného pacienta 600,- Kč
  Vypsání žádosti na VOŠ nebo VŠ 300,- Kč
  Aplikace injekce, očkování nehrazené pojišťovnou 350,- Kč
  EKG a odběr CRP na vlastní žádost 300,- Kč
  Vystavení duplikátu – receptu, žádanky, PN 300,- Kč
  Vyjádření lékaře pro účely umístění osoby do zařízení soc. služeb 400,- Kč
  Kopírování dokumentů 1 strana 10,- Kč

  Smluvní pojišťovny

  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna – ČPZP – 205
  Oborová zdravotní pojišťovna – OZP - 207
  Revírní bratrská pokladna – RBP – 213
  Vojenská zdravotní pojišťovna – VoZP – 201
  Všeobecná zdravotní pojišťovna – VZP – 111
  Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra – ZP MV ČR – 211

  Domů

  Mudr. Kateřina Klečková

  Kontakt

  ×